Beställare

Här finner du information om ekonomi, livslängd, miljö, trygghetsfaktorer samt drift och skötsel. Klicka här

Projektör

Läs mer om betongens sekellånga livslängd, dess styrka, hydrauliska fördelar, geotekniken och AMA:s beskrivningstexter. Klicka här

Entreprenör

Här läser du om att på bästa sätt bygga ledningar, få bra ekonomi och god arbetsmiljö, geoteknik, anpassade verktyg och förenklad provning. Klicka här

Välkommen till specialisten på va-system i betong

Sedan decennier hjälper vi yrkeskunderna i vår bransch med produkter och goda råd som bidrar till innovativa lösningar för va-system i betong.

I vår roll som specialisten på va-system medverkar vi kontinuerligt till att säkerställa kvalitativa avloppsanläggningar åt våra uppdragsgivare.
Många av de professionella aktörerna i vår bransch vet att det lönar sig att vända sig till en specialist. En engagerad partner som verkligen har kompetens och erfarenhet inom områdena leda, magasinera och rena vatten.

Välkommen att kontakta oss så ska vi visa vad en äkta specialist går för.

Aktuellt

Vi har bytt telefonnummer! Se "Kontakt"!


Svenskt Vatten oktober 2015

2015-11-11

Svenskt Vatten juni 2015

2015-07-06

Svenskt Vatten april 15

2015-07-06

Tolv goda anledningar att välja betong!

2014-11-10

Svenskt Vatten okt 2014

2014-11-10

Arkiv

Meag Va-system stödjer BRIS